Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače - LINKgroup JPOA
 
Naziv programa: Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače
Trajanje programa: 6 meseci 
Ukupan fond predavanja: 301 sat 
Uslovi za upis polaznika:

Kvalifikacija stečena na nivou 4 NOKS-a u podsektoru:

  • 0612 Projektovanje i administriranje baza podataka i mreža;
  • 0613 Razvoj i analiza softvera i aplikacija;
  • 0211 Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija, i to: Saradnik u digitalnim medijima, Tehničar multimedija, Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje;
  • 0011 Osnovni programi i kvalifikacije, i to: Gimnazija-prirodno-matematički smer, Obdareni učenici u matematičkoj gimnaziji, Učenici sa posebnim sposobnostima za matematiku, Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku;

Kvalifikacija stečena na nivou 4 NOKS-a u ostalim sektorima uz obavezno prethodno radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine na poslovima koji se obavljaju korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija u oblastima računarskog programiranja, informacionih uslužnih delatnosti, kao i reklamiranja i istraživanja tržišta, ili uz polaganje dodatnih ispita.

Naziv javne isprave koja se izdaje nakon završetka programa: Sertifikat za ostvareni standard kvalifikacije u celini (Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače)
Naziv kvalifikacije koja se stiče nakon završetka programa: Tehničar-specijalista za optmizaciju veb-sajtova za pretraživače
Nivo kvalifikacije koja se stiče nakon završetka programa: nivo 5 NOKS-a
 
Detaljnije informacije o sadržaju programa „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb- sajtova za pretraživače” možete pronaći na linku: program.
 
Informacije o upisu na program „Obuka za tehničara-specijalistu za optimizaciju veb-sajtova za pretraživače” možete pronaći na linku: upis.