Obuka za poslovnog sekretara - LINKgroup JPOA
 
Naziv programa: Obuka za poslovnog sekretara
Trajanje programa: 6 meseci
Ukupan fond predavanja: 290 sati
Uslovi za upis polaznika:
  • kvalifikacija stečena na nivou 4 NOKS-a u sektoru Poslovanje, administracija i pravo;
  • kvalifikacija stečena na nivou 4 NOKS-a u ostalim sektorima uz obavezno prethodno radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine na poslovima iz oblasti koje odgovaraju kancelarijsko-administrativnim poslovima i drugim pomoćnim poslovnim delatnostima i/ili uz polaganje dodatnih ispita koji se utvrđuju programom za sticanje kvalifikacije.
Naziv javne isprave koja se izdaje nakon završetka programa: Sertifikat za ostvareni standard kvalifikacije u celini (Obuka za poslovnog sekretara)
Naziv kvalifikacije koja se stiče nakon završetka programa: Poslovni sekretar
Nivo kvalifikacije koja se stiče nakon završetka programa: nivo 5 NOKS-a
 
Detaljnije informacije o sadržaju programa „Obuka za poslovnog sekretara” možete pronaći na linku: program.
 
Informacije o upisu na program „Obuka za poslovnog sekretara” možete pronaći na linku: upis.