Uslovi plaćanja:


Opšti uslovi kupovine

 1. Uslovima kupovine definisana su pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem sistema za naplatu kompanije LINK group. Uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose kompanija LINK group i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. Kompanija LINK group zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine.
 2. Sistem za naplatu kompanije LINK group omogućava plaćanje usluga putem platnih kartica pri čemi važi sledeće ograničenje: Sistem za naplatu prihvata VISA, MasterCard i Maestro platne kartice koje su od banke izdavaoca odobrene za plaćanje preko Interneta. Ukoliko niste sigurni da li vaša platna kartica podržava ovu opciju, molimo vas da to proverite sa bankom koja je karticu izdala. Sredstva na računu korisnika se rezervišu tokom procesa kreiranja porudžbe, dok se račun korisnika tereti tek nakon izvršene kupovine usluga.
 3. Kupac će na svom izvodu iz banke videti da su sredstva prebačena na račun eMS, firme koja vrši usluge plaćanja na internetu.
 4. Za kupovinu putem Sistema za naplatu kompanije LINK group neophodno je da posedujete svoj nalog i da ste prijavljeni na sistem.
 5. U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica...), račun Kupca neće biti zadužen.
 6. Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu kupovine putem svog email-a ili uvidom u stanje na svom profilu na Online servisu.
 7. Kompanija LINK group garantuje kupcu za eMS d.o.o.. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 19g, PIB 104795126, MB 202 31858, koje za potrebe kompanije obavlja poslove posredovanja u bezgotovinskom plaćanju preko sistema za naplatu, za poverljivost podataka.

Postupak za slučaj reklamacije

 1. Postupak reklamacije dešava se u dva slučaja: Ako se kupac obrati kompaniji LINK group pismenim prigovorom, ili ako se finansijska institucija čija je kartica obrati eMS sistemu povodom transakcije.
 2. Ukoliko je reklamacija usvojena od strane eMS sistema sredstva se vraćaju u potpunosti Kupcu putem VISA, MasterCard ili Maestro sistema u roku od 8 dana od odobrenja reklamacije.
 3. Ukoliko se reklamacija odobri troškove reklamacije snosi kompanija LINK group i Kupac je oslobođen svih troškova.
 4. Prodavac (kompanija LINK group) je u obavezi da povraćaj sredstava u slučaju uvažene reklamacije vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.
 5. Kontakt za slučaj reklamacije: +381 (11) 7856 140, office@link.co.rs.

Postupak za slučaj povraćaja sredstava

 1. Kada Kupac, kompanija LINK group ili eMS ponište transakciju pre roka od 48 sati od fizičke transakcije može doći do povraćaja sredstava.
 2. Ukoliko je uzrok povraćaja sredstava elektronski sistem banke - sva sredstva u punom iznosu se vraćaju kupcu u roku od 8 dana.
 3. Ukoliko uzrok za povraćaj sredstava nije elektronski sistem banke, zadržava se odgovarajuća provizija.
 4. Ukoliko je došlo do nemogućnosti da se usluga izvrši za koju je Kupac platio - sva sredstva u punom iznosu se vraćaju kupcu u roku od 8 dana.
 5. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, kompanija LINK group je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o poverljivosti podataka

Dajemo klijentima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

U ime kompanije LINK group obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših klijenata. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka kompanija LINK group, niti eMS d.o.o. koji omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun kompanije LINK group, nema pristup podacima sa Vaše platne kartice.

Zaštita podataka za vreme transakcije

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.